Breaking News

ಫೀನಿಕ್ಸ್ ಪಕ್ಷಿ

Spread the love

ಓ ನನ್ನ ನಲ್ಲೆ ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿನ ಪ್ರೀತಿಯು
ಪ್ರೀತಿಯು ನನ್ನ ಮನ ಹೂವಾಗಿಸಿತು
ಹೂವಾಗಿಸಿ ನನ್ನ ಪ್ರೇಮ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಿತು
ಕೊಂಡೊಯ್ಯಿತು ಶೃಂಗಾರ ರಸಧಾರೆಯ ಹೊನಲು ಹರಿಯಿತು
ಹರಿಯಿತು ನನ್ನ ಮನ ಬೇಡಿತು ನಿನ್ನ ಸಂಗವ
ಸಂಗವ ಬೇಡ ನಿನ್ನ ಕಾಯುತ ತವಕಿಸುವಂತಾಯ್ತು
ತವಕಿಸುವಂತಾಗಿ ವಿರಹದ ಬೇಗೆಯಲಿ ಬೇಯಿಸಿತು
ಬೇಯಿಸಿತು ನನ್ನ ಮನ ಕರಗಿಸಿ ಹೂವಾಗಿಸಿತು
ಹೂವಾಗಿಸಿ ಅರಳಿ ಸುಗಂಧದ ಕಂಪು ಸೂಸಲು ಕಾರಣವಾಯ್ತು
ಕಾರಣವಾಯ್ತು ನನ್ನ ನಲ್ಲೆಯ ಒಲವನು ಬೇಡಿತು
ಬೇಡಿತು ಮನ ಕಾಡಿತು ಪ್ರಣಯದ ಬೆಸುಗೆ
ಬೆಸುಗೆ ಬಯಸಿತು ಪ್ರೀತಿ ಉಕ್ಕಿತು ರಸಧಾರೆಯಾಗಿ
ರಸಧಾರೆಯಾಗಿ ಹರಿಯಲು ಶುರುವಾಯ್ತು ಎನ್ನ ಆವರಿಸಿತು
ಆವರಿಸಿತು ಮನ ಹುಚ್ಚಾಗಿ ನಿನ್ನ ಬೇಡಿತು ಕಾಡಿತು
ಕಾಡಿತು ಮನ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ಜೀವನ ನಶ್ವರ ಎಂದಿತು
ಎಂದಿತು ಮೋಹದ ಅಲ್ಲೇ ಹಿಂಗಿತು ಮನ ಕುಗ್ಗಿತು
ಕುಗ್ಗಿತು ಕನಸು ಚೂರಾಯ್ತು ಪ್ರಣಯದ ಫಿನಿಕ್ಸ್ ಪಕ್ಷಿಯಾಯ್ತು
ಪಕ್ಷಿಯಾಯ್ತು ಓ ಪ್ರಾಣದ ಪ್ರತಿ ನಿಧಿಯೇ ಉಸಿರಾಯ್ತು
ಉಸಿರಾಯ್ತು ದೇಹದಿಂದ ಹಾರಿಹೋಯ್ತು ಓ ನನ್ನ ನಲ್ಲೆ
ಓ ನನ್ನ ನಲ್ಲೆ ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿನ ಪ್ರೀತಿಯು.

✍️ *ಮಳೆಬಿಲ್ಲು* ಸಾಹಿತಿ ಲೀಲಾಗುರುರಾಜ್, ತುಮಕೂರು 


Spread the love

About Ad9 News

Check Also

ತೊಟ್ಟಿಲು

Spread the love ಕೂಸು ಕಂದಮ್ಮನ ಎರಡನೇ ಮಡಿಲು ನಿದಿರಮ್ಮನ ಠಾವಿರುವ ಸ್ಥಳವು ಕೂಸು ಹುಟ್ಟಿದ ಕ್ಷಣವೇ ಹುಟ್ಟಿತು ತೊಟ್ಟಿಲು …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *